Добре дошли!

23.03.2015

Обява за отдаване под наем на бюфет-барче

Комисията за защита на личните данни открива тръжна процедура с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ ...

10.03.2015

Встъпителна пресконференция по проект на КЗЛД

На 10 март 2015 г. се проведе встъпителна пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за ...

29.01.2015

Комисията за защита на личните данни отчете пред Народното събрание дейността си през 2014 година

На 29 януари 2015 г. Комисията за защита на личните данни внесе в деловодството на Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2014 година. Отчетът e депозиран ...

29.01.2015

Комисията за защита на личните данни отбеляза Денят за защита на личните данни - 28 януари

На 28 януари 2015 година в сградата на КЗЛД се състоя пресконференция, на която Комисията за защита на личните данни представи пред официални лица и медиите своя годишен ...

   1    2   3   4   5      | »