Добре дошли!

02.04.2015

Комисията за защита на личните данни взе решение да откаже вписване на администратори на лични данни

На свое редовно заседание, проведено на 27 март 2015 г., Комисията за защита на личните данни взе решение, на основание чл.17б, ал.3, т.3 от Закона за защита на личните ...

27.03.2015

43-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2014 г.

На редовно заседание, проведено на 27 март 2014 г. Народното събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2014 г. Той бе внесен за гласуване ...

23.03.2015

Обява за отдаване под наем на бюфет-барче

Комисията за защита на личните данни открива тръжна процедура с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ ...

10.03.2015

Встъпителна пресконференция по проект на КЗЛД

На 10 март 2015 г. се проведе встъпителна пресконференция по проект „Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за ...

   1    2   3   4   5      | »