Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2019 г. » Становище на КЗЛД относно предоставянето на информация по реда на ЗДОИ

Становище на КЗЛД относно предоставянето на информация по реда на ЗДОИ

Към становището


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings