Български English Français
Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2020 г. » Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на КЗЛД, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на КЗЛД, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията

 

Дата на откриване на процедурата: 24.01.2020 г.
 
Срок за получаване на оферти: до 17.30 ч. на 14.02.2020 г.Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение за откриване на процедурата (PDF)- публикувано на 24.01.2020 г.
Изтегли файла Обявление (PDF) - публикувано на 24.01.2020 г.
Изтегли файла Документация (DOC) - публикуванa на 24.01.2020 г.
Изтегли файла Документация (PDF) - публикуванa на 24.01.2020 г.
Изтегли файла Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - публикуван на 05.03.2020 г.
Изтегли файла Доклад за резултатите от работата на комисията на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП - публикуван на 05.03.2020 г.
Изтегли файла Решение на Председателя на КЗЛД за избор на изпълнител - публикуванo на 05.03.2020 г.
Изтегли файла Договор с „Атлас Травелс” ЕООД – публикуван на 30.04.2020 г.
Изтегли файла Обявление за възложена поръчка - публикувано на 09.06.2020 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings