Начало » Правна рамка » Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Регламент (ЕС) 2016/679 е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.
Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

Забележка: Поради установени технически грешки в превода на български език (а и на други езици) на Регламент (ЕС) 2016/679, в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван документ със съответните поправки: Регламент (ЕС) 2016/679 - поправки на грешки в превода.


Файлове за сваляне

Регламент (ЕС) 2016/679
Регламент (ЕС) 2016/679 - поправки на грешки в превода на български език


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings