Начало » Институцията » Проекти по програма „Еразъм+”

Проекти по програма „Еразъм+”

 В процес на изпълнение: 

Проект e-OpenSpace - Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни” (уеб сайт)

 
 
Приключил:
Проект „Иновативна програма за следдипломна квалификация: отговаряне на пазарните нужди и въвеждане на нови модели” (брошура)Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings