Български English Français
Начало » Институцията » Проекти по програма „Леонардо да Винчи”

Проекти по програма „Леонардо да Винчи”

Приключили:
 
Проект „Обмяна на опит при провеждане на обучение в областта на защитата на личните данни”, дейност „Мобилност”
 
Проект „Повишаване на осведомеността по въпросите свързани със защитата на личните данни на лицата работещи на пазара на труда в ЕС”, дейност „Партньорство”

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2