Български English Français
Начало » Институцията » Проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”

Проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”

Приключили:
 
Проект „Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги” (информационен клип)
 
Проект „Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им(информационна брошура)
  
Проект „Подобряване на управлението, организацията и функциите на Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на функционален анализ
 
 Проект „Насърчаване на професионалното развитие на служителите на КЗЛД чрез прилагане на система от обучения съобразно техните професионални задължения
 
 Проект „Повишаване на административния капацитет на Комисията за защита на личните данни за работа с бази данни, информационни системи и работа в екип

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2