Български English Français

Съвет на Европа

 Лого на Съвета на Европа 

Съветът на Европа е основан през далечната 1949 г., а първият приет документ е Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи през 1950 г.

Основната цел на Съвета на Европа е постигането на по-голямо единство между неговите членове в защитата и реализирането на идеалите и принципите, като едно общо наследство с което се улеснява икономическия и социалния им прогрес.

Седалището на Съвета на Европа е разположено в гр. Страсбург, Франция. Официалните езици са английски и френски език. Към 2021 г. в Съвета членуват 47 държави от целия свят. Освен като пълноправен член на организацията, съществуват и други инструменти за участие на държавите – наблюдател, кандидат, специален гост и демократичен партньор.

Съветът насърчава сътрудничеството между всички държави, които целят европейска интеграция, приемат върховенството на закона и могат да гарантират зачитането на демокрацията, фундаменталните човешки права и свободи.

На 28 януари 1981 г. е подписана Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (Конвенция № 108). През 2018 г. Съветът предлага Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (ETS № 108), като упълномощава държавите членки на съвета да ратифицират осъвременената Конвенция 108 в интерес на Европейския съюз.

Пълна информация за Съвета на Европа може да намерите ТУК.

 

13.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings