Начало » Общ регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679

Общ регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679

Регламент (ЕС) 2016/679 е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.
Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

Забележка: Поради установени технически грешки в превода на български език (а и на други езици) на Общия регламент за защита на данните, е стартирана официална процедура за отстраняването на тези грешки. Например: заглавието на чл. 14 – „Информация, предоставяна, когато личните данни идват от субекта на данните, следва да се чете Информация, предоставяна, когато личните данни не идват от субекта на данните, което е видно от съдържанието на чл. 14.


Файлове за сваляне

Общ регламент за защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2