Начало » Новини

Новини

28.02.2019
44-то Народно събрание прие Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.

Народното събрание прие Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2018 г. Отчетът бе представен в пленарната зала от председателя на КЗЛД, Венцислав ... повече

26.02.2019
Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Днес, 26 февруари 2019 г. в бр. 17 на Държавен вестник е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание ... повече

22.02.2019
КЗЛД изрази принципния си подход при разглеждането на Кодекси за поведение

На свое редовно заседание, състояло се на 15.02.2019г. КЗЛД прие със свое становище принципен подход при разглеждането на проекти на Кодекси за поведение по смисъла ... повече

13.02.2019
КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните

На свое редовно заседание, проведено на 06.02.2019 г. Комисията за защита на личните данни прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се ... повече

11.02.2019
ВАЖНО! Комисията за защита на личните данни съобщава за опит за злоупотреба с името и дейността ѝ

КЗЛД уведомява всички граждани и администратори на лични данни за опит за незаконно събиране на лични данни. Във връзка с открита в интернет информация относно ... повече

04.02.2019
КЗЛД изрази становище, свързано с изясняване на връзката „администратор – обработващ” между НЗОК и аптеките, сключили договори с нея, по повод прилагането на Общия регламент относно защитата на данните

КЗЛД изрази становище, целящо да даде насоки при определяне на фигурите „администратор” и „обработващ лични данни” по смисъла на Общия регламент относно ... повече

« |    7   8   9   10   11   12    13   14   15   16   17   ...  80   | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings