Български English Français

Новини

 • Децата и техните лични данни

  Децата се ползват със специална защита на личните им данни. За КЗЛД това е задача с приоритетен характер.

 • Инструмент за самооценка

  Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

 • Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

  Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

 • Общ регламент относно защитата на данните

  Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

04.08.2023
В „Държавен вестник” е обнародвана наредбата по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН. КЗЛД публикува и методически указания за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по този закон

КЗЛД информира, че в брой 67 на „Държавен вестник” от 04.08.2023г. е обнародвана, приетата от нея на 27юли т.г. наредба за воденето на регистъра на сигналите ... повече

13.07.2023
Европейската комисия прие решение относно адекватното ниво на защита за безопасни и надеждни потоци от данни между ЕС и САЩ

На 10 юли 2023 г. Европейската комисия прие решение относно адекватното ниво на защита във връзка с Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ. В решението се ... повече

10.07.2023
Съветът на Европа прие Насоки за защита на личните данни при обработването им за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

На 05 юли 2023 г. Съветът на Европа публикува Насоки за защита на личните данни при обработването им за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. ... повече

07.07.2023
КЗЛД открива процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни

На 4-ти май 2023 г. влезе в сила Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Законът въвежда задължение ... повече

22.06.2023
Награждаване на финалистите от студентския конкурс за есе
Награждаване на финалистите от студентския конкурс за есе

На 22 юни 2023 г. от 11.00 ч. в зала „Заседателна” на Комисията за защита на личните данни се проведе церемонията по награждаване на финалистите от ежегодния студентски ... повече

« |    1   2    3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2