Български English Français

Новини

 • Децата и техните лични данни

  Децата се ползват със специална защита на личните им данни. За КЗЛД това е задача с приоритетен характер.

 • Инструмент за самооценка

  Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

 • Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

  Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

 • Общ регламент относно защитата на данните

  Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

21.04.2023
Кръгла маса за популяризиране на влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

На 28 април 2023 г. в Гранд Хотел София ще се проведе кръгла маса на тема „Популяризиране на влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично ... повече

20.04.2023
КЗЛД утвърди образци на документи по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

В изпълнение на своите функции като Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи ... повече

31.03.2023
Комисията за защита на личните данни открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

С влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), считано от 4 май 2023 г., КЗЛД ще осъществява ... повече

31.03.2023
Комисията за защита на личните данни депозира в Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2022 година

На 30 март 2023 г. Комисията за защита на личните данни депозира в деловодството на Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2022 година. Отчетът е депозиран ... повече

29.03.2023
Указания на КЗЛД за обработване на лични данни на непълнолетни лица при изпълнение на административното наказание „обществено порицание”

В Комисията за защита на личните данни постъпи сигнал относно наложена практика по публикуване на интернет страниците на общините на обявления за наложени административни ... повече

10.03.2023
Въвеждане на системата за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Във връзка с постъпващи в КЗЛД въпроси, свързани с приложението на новоприетия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация ... повече

« |    1   2    3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2