x PopUp_Conference 2018_Bg
Регистрирайте се

Добре дошли!

  • S_Conference_2018_Bg

    КЗЛД и Европейският надзорен орган за защита на данните организират съвместно 40-та Международна конференция по защита на личните данни и неприкосновеността.

25.05.2018
КЗЛД получи още едно признание за усилията и работата си в защита правата на физическите лица
КЗЛД получи още едно признание за усилията и работата си в защита правата на физическите лица

С Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който започва да се прилага от 25 май 2018 г. се създава Европейски комитет за защита на личните данни (EDPB). Комитетът ... повече

25.05.2018
Започва прилагането на Общия регламент за защита на данните

От днес, 25 май 2018 г. в Европейския съюз започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите ... повече

23.05.2018
Важно съобщение относно задължението за уведомяване на КЗЛД за определено Длъжностно лице по защита на данните

В съответствие с чл. 37, пара. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на данните, КЗЛД прие образец ... повече

23.05.2018
Важно съобщение за администраторите на лични данни

Във връзка с отпадане на основанието за регистрация на администраторите на лични данни считано от 25.05.2018 г. КЗЛД информира, че от тази дата ще бъдат прекратени всички ... повече

21.05.2018
Приет е Протоколът за изменение на Конвенцията за защита на данните (Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни)

На 18 май 2018 г., след 7 години интензивна работа и преговори, бе окончателно модернизирана Конвенцията за защита на данните на Съвета на Европа от 1981 г., която през ... повече

11.05.2018
Важно съобщение за администраторите на лични данни

Във връзка с множество запитвания на администратори на лични данни относно извършване на сертифициране за съответствие с Общия регламент за защита на личните данни ... повече

« |    1   2    3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2