Добре дошли!

  • S_Bg_GDPR

    Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започва от 25 май 2018 г. Регламентът ще защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

  • S_Bg_Conference

    КЗЛД и Европейският надзорен орган за защита на данните организират съвместно 40-та Международна конференция по защита на личните данни и неприкосновеността, която ще се проведе през 2018 г.

  • S_Bg_Strategy

    КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Плана за нейното прилагане.

29.01.2018
Комисията за защита на личните данни организира „Разяснителна кампания” в четири областни града

Комисията за защита на личните данни организира „Разяснителна кампания” в четири града в България – Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас в месеците от февруари ... повече

25.01.2018
КЗЛД публикува две информационни брошури с разяснения по практическото прилагане на Общия регламент за защита на данните

Като единствен надзорен орган по защитата на личните данни, КЗЛД има отговорния ангажимент да проведе широка разяснителна кампания и на достъпен език да популяризира ... повече

25.01.2018
Европейската Комисия публикува насоки относно предстоящите нови правила за защита на данните

На 24 януари 2018 г. Европейската комисия публикува прессъобщение, съдържащо насоки с цел да се улесни прякото и безпроблемно прилагане на новите правила за защита ... повече

23.01.2018
Комисията за защита на личните данни ще отбележи Европейския ден за защита на личните данни - 28 януари

На 29 януари 2018 година, Комисията за защита на личните данни ще чества за 12-ти пореден път Европейския ден за защита на личните данни - 28 януари, с организиране на обществени ... повече

22.01.2018
Ексклузивен семинар „GDPR в детайли”

На 23 януари 2018 г., в гр. София, в бизнес център Капитал Форт, SQUALIO България, със съдействието на Комисията за защита на личните данни, организира ексклузивен семинар „GDPR ... повече

12.01.2018
Органите по защита на личните данни на Република България и Република Македония извършиха симулация на съвместна проверка на трансгранична компания, администратор на лични данни
Органите по защита на личните данни на Република България и Република Македония извършиха симулация на съвместна проверка на трансгранична компания, администратор на лични данни

В първите дни на януари 2018 г. представители на Дирекцията за защита на личните данни на Република Македония бяха на учебно посещение на българския надзорен орган, в ... повече

« |    1   2    3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2