Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2008 г.

Решения на КЗЛД за 2008 г.

Дата на подаване:
от:
до:
Дата на решение:
от:
до:


Решение по жалба с вх .№ Ж - 2/17.01.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 2/17.01.2008 г., с която се сезира КЗЛД за неправомерно обработване на лични данни от дирекция “Човешки ресурси” в МИЕ.

« |    1   2   3   4   5   6   

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings