Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2008 г.

Решения на КЗЛД за 2008 г.

Дата на подаване:
от:
до:
Дата на решение:
от:
до:


Решение по жалба с вх. № Ж - 13/31.01.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 13/31.01.2008 г. от Е.М. срещу „Р.Д.” ЕООД. Жалбата е изпратена в КЗЛД по компетентност от Комисията за защита на потребителите. Жалбоподателката сезира за

Решение по жалба с вх. № Ж - 12/31.01.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 12/31.01.2008 г. срещу “Банка ДСК” - ЕАД, с която се сезира КЗЛД за незаконосъобразно обработване на личните му данни от страна на банков,свързано с преснемането

Решение по жалба с вх. № Ж - 11/23.01.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 11/23.01.2008 г. с която се сезира КЗЛД за неправомерно използване на система, която посредством сканиране на пръстов отпечатък на работниците отчита присъствието

Решение по жалба с вх. № Ж - 10/29.01.2008 г.

М.Х.Б. твърди, че проверяващият данъчен инспектор С.Д.К., събира сведения за него и семейството му, включително и чрез личните му разплащателни сметки.

Решение по жалба с вх. № Ж - 9/29.01.2008 г.

Жалба с вх. № Ж - 9/29.01.2008 г. срещу НАП.Жалбоподателят сезира КЗЛД за нарушаване на неговите права и тези на съпругата му по ЗЗЛД при изискване на пълна информация, касаеща

Решение по жалба с вх. № Ж - 8/28.01.2008 г.

Жалба с вх. № Ж - 8/28.01.2008 г. , с която се иска от КЗЛД да установи по какъв начин лицето Е.Д. се е снабдил с неговото ЕГН.

Решение по жалба с вх .№ Ж -7/24.01.2008 г.

Жалба с вх. № Ж - 7/24.01.2008 г., с която се сезира КЗЛД за неправомерно оповестяване на лични данни в медийното пространство.

Решение по жалба с вх .№ Ж - 5/21.01.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 5/21.01.2008 г.с която се сезира КЗЛД за неправомерно оповестяване на лични данни при конкурс.

Решение по жалба с вх .№ Ж - 4/21.01.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 4/21.01.2008 г., с която се сезира КЗЛД за незаконосъобразно обработване на лични данни при оповестяване на факти от съдебен процес.

Решение по жалба с вх .№ Ж - 3/18.01.2008 г.

Жалба, рег. № Ж-3/18.01.2008 г., с която се сезира Комисията за разкриване на банкова сметка без съгласието на жалбоподателя.

« |    1   2   3   4   5    6      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings