Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2008 г.

Решения на КЗЛД за 2008 г.

Дата на подаване:
от:
до:
Дата на решение:
от:
до:


Решение по жалба с вх. № Ж - 49/20.09.2007 г.

Жалба, рег. № 49/20.09.2007 г. от С. и Е. Д., с която се обръщат към КЗЛД за информация относно правото на дружество “ЧЕЗЕ” АД да изисква предоставяне на копие от нотариален акт

Решение по жалба с вх. № Ж - 43/04.06.2008 г.

Жалба с вх. № 43/04.06.2008 г. от И.З.И. срещу Пенсионноосигурително дружество (ПОД) “А.Б.” АД., с която се сезира Комисията за защита на личните данни с писмо, изх. № 91-02-622829.05.2008

Решение по жалба с вх. № Ж - 42/04.06.2008 г.

Жалба, рег. № Ж-42/4.06.2008 г. от Л.А. срещу „М - 98” ЕООД. Жалбоподателят Л.А. сезира Комисията за защита на личните данни с твърдения, че на 05.03.2008 г. е кандидатствал за работа

Решение по жалба с вх. № Ж - 41/04.06.2008 г.

Жалба с вх. № 41/04.06.2008 г. от Г.Х.П. срещу незаконосъобразно задържане на личната му карта от страна на Районна Здравноосигурителна каса (РЗОК) – гр. С.

Решение по жалба с вх. № Ж - 40/03.06.2008 г.

Жалба, рег. № Ж - 40/3.06.2008 г. от Т.М.Т. срещу “М.” ООД. Т.М.Т. сезира Комисията с жалба, в която твърди, че фирма с наименование “М.” ООД с неизвестен за него адрес и телефон,

Решение по жалба с вх. № Ж - 39/26.05.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 39 /26.15.2008 г. от Н.Е.Т. срещу “Т.”АД. Н.Т. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че неговите лични данни се обработват незаконосъобразно от “Т.” АД в нарушение

Решение по жалба с вх. № Ж - 38/22.05.2008 г.

Жалба, рег. № Ж-38/22.05.2008 г. от Н.А. срещу “БТК М.” ЕООД., с която КЗЛД се сезира за неправомерно ксерокопиране на лична карта въпреки издаденото Задължително предписание

Решение по жалба с вх. № Ж - 37/19.05.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 37/ 19.05.2008 г. от К.Б.М. срещу Я.И.Г., с която се сезира КЗЛД за неправомерно обработване на лични данни в разрез с разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД от страна

Решение по жалба с вх. № Ж - 35/30.04.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 35/30.04.2008г. от М.П.Й. срещу „Д.” ООД- гр. О. С Решение от 14.05.2008 г. (Протокол № 17) Комисията конституира като заинтересовани страни „Т.Г.” ООД и ТД на НАП- Ш. В

Решение по жалба с вх. № Ж - 34/30.04.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 34/30.04.2008 г. от А.В.Х. срещу Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/- гр. П. Като ответна страна по жалбата, в качеството й на администратор на лични

« |    1   2   3    4   5   6      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings