Добре дошли!

  • S_Bg_GDPR

    Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започва от 25 май 2018 г. Регламентът ще защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

  • S_Bg_Conference

    КЗЛД и Европейският надзорен орган за защита на данните организират съвместно 40-та Международна конференция по защита на личните данни и неприкосновеността, която ще се проведе през 2018 г.

  • S_Bg_Strategy

    КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Плана за нейното прилагане.

30.01.2018
Състоялата се на 29 януари 2018 година конференцията „GDPR София” протече при голям интерес
Състоялата се на 29 януари 2018 година конференцията „GDPR София” протече при голям интерес

Най-мащабното събитие в България по повод влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни– конференция „GDPR София”, протече при голям интерес. ... повече

29.01.2018
Комисията за защита на личните данни отчете пред Народното събрание дейността си през 2017 година

На 29 януари 2018 г. Комисията за защита на личните данни внесе в деловодството на Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2017 година. Отчетът e депозиран ... повече

« |    1   2   3   4   

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2