Добре дошли!

  • S_Bg_GDPR

    Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

  • S_Bg_Strategy

    КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Плана за нейното прилагане.

21.12.2018
КЗЛД изрази становище по въпроси, свързани с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните при предоставяне на фирмени карти за спорт на служители

В Комисията за защита на личните данни постъпват множество сходни запитвания относно предоставянето на фирмени карти за спорт на служители. От съществено значение ... повече

21.12.2018
Стартиращ проект на КЗЛД по програма „Права, равенство, гражданство” 2014 – 2020
Стартиращ проект на КЗЛД по програма „Права, равенство, гражданство” 2014 – 2020

В края на 2017 г. в партньорство със Съюза на юристите в България и „Апис Европа” КЗЛД започна подготовка на проектно предложение, финансирано по поканата за набиране ... повече

« |    1   2   3   4   

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2