Добре дошли!

  • S_Bg_GDPR

    Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започва от 25 май 2018 г. Регламентът ще защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

  • S_Bg_Conference

    КЗЛД и Европейският надзорен орган за защита на данните организират съвместно 40-та Международна конференция по защита на личните данни и неприкосновеността, която ще се проведе през 2018 г.

  • S_Bg_Strategy

    КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Плана за нейното прилагане.

06.11.2017
КЗЛД публикува обобщение на своята практика относно искания на банки за предоставяне на удостоверения за наследници на починали длъжници
КЗЛД публикува обобщение на своята практика относно искания на банки за предоставяне на удостоверения за наследници на починали длъжници

Във връзка със зачестили искания за разрешение за предоставяне на удостоверения за наследници на починали длъжници, поискани от банки на основание чл. 106, ал. 1, т. 3 от ... повече

20.10.2017
КЗЛД се извинява за технически проблеми с комуникациите в периода от 16 до 19 октомври 2017 г.

КЗЛД се извинява на всички, които са установили отсъствие на комуникация с институцията в периода от 16 до 19 октомври 2017г. Стационарните телефони, електронната поща, ... повече

« |    1   2   3   4   

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2