x PopUp_Conference 2018_Bg
Регистрирайте се

Добре дошли!

  • S_Conference_2018_Bg

    КЗЛД и Европейският надзорен орган за защита на данните организират съвместно 40-та Международна конференция по защита на личните данни и неприкосновеността.

02.03.2018
Среща на представители на КЗЛД с трите енергоразпределителни дружества в България

На 02 март 2018 г. се състоя среща на председателя на КЗЛД и експерти от Комисията с представители на трите енергоразпределителни дружества в България -CEZ Bulgaria, EVN Bulgaria ... повече

31.01.2018
Пет години от приемането на Наредба № 1 на КЗЛД относно техническите и организационни мерки защита на данните

Във връзка с множество въпроси към КЗЛД относно бъдещото приложение на Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия ... повече

« |    1   2   3   4   

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2