Добре дошли!

18.08.2016

ВАЖНО за администраторите на лични данни, чиито наименования се променят в съответствие с последните изменения в Закона за предучилищно и училищно образование

Във връзка с последните изменения в Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) информира всички администратори ...

11.08.2016

Европейската комисия изготви Ръководство за граждани относно споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”

Европейската комисия изготви Ръководство за граждани относно споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”. С приемането на 12юли 2016 г. ...

« |    1   2   3   4   

Съобщения

Архив