Добре дошли!

07.10.2016

Информация за гражданите, подали жалби срещу политически субекти, съдържащи твърдения за злоупотреба с лични данни

С оглед изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с подадените жалби срещу политически субекти, съдържащи твърдения за злоупотреба с лични данни, КЗЛД поканва ...

19.09.2016

Пресконференция на тема „Избори и референдуми: използване на личните данни на гражданите – рискове и превенция.”

На 19 септември 2016 г. в БТА се състоя пресконференция на тема „Избори и референдуми: използване на личните данни на гражданите – рискове и превенция.” Участие ...

« |    1   2   3   4   

Съобщения

Архив