Добре дошли!

  • S_Bg_GDPR

    Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започва от 25 май 2018 г. Регламентът ще защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

  • S_Bg_Conference

    КЗЛД и Европейският надзорен орган за защита на данните организират съвместно 40-та Международна конференция по защита на личните данни и неприкосновеността, която ще се проведе през 2018 г.

  • S_Bg_Strategy

    КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Плана за нейното прилагане.

27.04.2018
КЗЛД дава разяснения по свое решение относно забраната за ползване на ЕГН като единствен идентификатор

Във връзка с постъпили множество запитвания с искания за уточнения и разяснения на решението на КЛЗД от 21.03.2018 г. относно забраната за ползването на ЕГН като единствен ... повече

21.03.2018
Информационно-разяснителната кампания на КЗЛД по Общия регламент за защита на данните продължава и след 25 май 2018 г.

Във връзка с предстоящото прилагане на Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679), считано от 25 май 2018 г. Комисията информира, че до момента проведе серия от ... повече

21.03.2018
КЗЛД дава указание oтносно ползването на ЕГН като идентификатор

На свое редовно заседание, проведено на 21.03.2018 г. Комисията за защита на личните данни прие решение, с което дава указание на всички администратори на лични данни ... повече

02.03.2018
Среща на представители на КЗЛД с трите енергоразпределителни дружества в България

На 02 март 2018 г. се състоя среща на председателя на КЗЛД и експерти от Комисията с представители на трите енергоразпределителни дружества в България -CEZ Bulgaria, EVN Bulgaria ... повече

31.01.2018
Пет години от приемането на Наредба № 1 на КЗЛД относно техническите и организационни мерки защита на данните

Във връзка с множество въпроси към КЗЛД относно бъдещото приложение на Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия ... повече

31.01.2018
Регионална конференция по киберсигурност и лична неприкосновеност

На 25 януари 2018 г. в Прищина, Република Косово, се състоя еднодневна регионална Конференция по киберсигурност и лична неприкосновеност, която протече под мотото „Общия ... повече

« |    1   2   3    4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2