Добре дошли!

  • S_Bg_GDPR

    Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

  • S_Bg_Strategy

    КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Плана за нейното прилагане.

15.03.2019
Изявление на Европейския комитет по защита на данните във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент
Изявление на Европейския комитет по защита на данните във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент

В контекста на изборите за Европейски парламент и за други избори в ЕС, насрочени за 2019 г., Европейският комитет по защита на данните излезе с изявление, с което подчертава ... повече

14.03.2019
Комисията за защита на личните данни реши да извърши публично обсъждане по две изключително актуални теми
Комисията за защита на личните данни реши да извърши публично обсъждане по две изключително актуални теми

Комисията за защита на личните данни взе принципно решение за провеждане на публично обсъждане и дискусии по две изключително актуални теми с повишен обществен интерес ... повече

12.03.2019
Анкети за предизвикателствата пред малките и средните предприятия и техните асоциации при прилагането на Общия регламент относно защитата на данните
Анкети за предизвикателствата пред малките и средните предприятия и техните асоциации при прилагането на Общия регламент относно защитата на данните

Комисията за защита на личните данни е координатор на международния проект „SMEDATA”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство ... повече

28.02.2019
44-то Народно събрание прие Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.

Народното събрание прие Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2018 г. Отчетът бе представен в пленарната зала от председателя на КЗЛД, Венцислав ... повече

26.02.2019
Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Днес, 26 февруари 2019 г. в бр. 17 на Държавен вестник е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание ... повече

22.02.2019
КЗЛД изрази принципния си подход при разглеждането на Кодекси за поведение

На свое редовно заседание, състояло се на 15.02.2019г. КЗЛД прие със свое становище принципен подход при разглеждането на проекти на Кодекси за поведение по смисъла ... повече

« |    1   2   3    4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2