x PopUp_Conference 2018_Bg
Регистрирайте се

Добре дошли!

  • S_Conference_2018_Bg

    КЗЛД и Европейският надзорен орган за защита на данните организират съвместно 40-та Международна конференция по защита на личните данни и неприкосновеността.

09.05.2018
Неформално заседание на Работна група „Обмен на информация и защита на данните” (DAPIX) в гр. София
Неформално заседание на Работна група „Обмен на информация и защита на данните” (DAPIX) в гр. София

На 4 май 2018 г. като част от Календара на основните събития за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз се проведе неформална среща на Работна група ... повече

30.04.2018
Започва общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

На 30.04.2018 г. стартира общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Този закон въвежда мерките за изпълнение ... повече

30.04.2018
Комисията за защита на личните данни в партньорство с Община Стара Загора, организира „Разяснителна кампания” относно предстоящото влизане в сила на Общия регламент за защита на данните

Комисията за защита на личните данни в партньорство с Община Стара Загора, организира „Разяснителна кампания” относно предстоящото влизане в сила на Общия ... повече

27.04.2018
КЗЛД дава разяснения по свое решение относно забраната за ползване на ЕГН като единствен идентификатор

Във връзка с постъпили множество запитвания с искания за уточнения и разяснения на решението на КЛЗД от 21.03.2018 г. относно забраната за ползването на ЕГН като единствен ... повече

21.03.2018
Информационно-разяснителната кампания на КЗЛД по Общия регламент за защита на данните продължава и след 25 май 2018 г.

Във връзка с предстоящото прилагане на Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679), считано от 25 май 2018 г. Комисията информира, че до момента проведе серия от ... повече

21.03.2018
КЗЛД дава указание oтносно ползването на ЕГН като идентификатор

На свое редовно заседание, проведено на 21.03.2018 г. Комисията за защита на личните данни прие решение, с което дава указание на всички администратори на лични данни ... повече

« |    1   2   3    4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2