Български English Français

Новини

 • 20 години КЗЛД

  През 2022 г. Комисията за защита на личните данни отбелязва своя 20-годишен юбилей

 • Инструмент за самооценка

  Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

 • Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

  Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

 • Общ регламент относно защитата на данните

  Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

05.05.2022
Европейският комитет по защита на данните взе решение за по-тясно сътрудничество по стратегически дела

На състоялата се в края на април 2022 г. двудневна среща на членовете на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) бе взето решение за засилване на сътрудничеството ... повече

19.04.2022
Комисията за защита на личните данни е отличена от Съюза на юристите в България
Комисията за защита на личните данни е отличена от Съюза на юристите в България

На 18 април 2022 г. в сградата на Съюза на юристите в България се проведе тържествено събрание по повод Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители. Събранието ... повече

11.04.2022
Комисията за защита на личните данни организира в три града обучение за представители на малки и средни предприятия
Комисията за защита на личните данни организира в три града обучение за представители на малки и средни предприятия

Комисията за защита на личните данни е координатор на международен проект с наименование „SMEDATA II: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността ... повече

31.03.2022
Представители на КЗЛД участваха в семинар на тема „Правата на децата в цифрова среда и практики по превенция на насилието”
Представители на КЗЛД участваха в семинар на тема „Правата на децата в цифрова среда и практики по превенция на насилието”

По покана на председателя на Държавна агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, в периода 21-23 март 2022 г., представители на КЗЛД взеха участие в семинар на тема ... повече

25.03.2022
Комисията за защита на личните данни открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правилник за изменение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

В съответствие с изискването на Регламент (ЕС) 2016/679 (чл. 52, пар. 4) държавите членки следва да осигуряват финансови и човешки ресурси, необходими за ефективното изпълнение ... повече

25.03.2022
Комисията за защита на личните данни отчете пред Народното събрание дейността си през 2021 година

На 16 март 2022 г. Комисията за защита на личните данни депозира в деловодството на Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2021 година. Отчетът е депозиран ... повече

« |    1   2   3    4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2