Добре дошли!

19.09.2016

Пресконференция на тема „Избори и референдуми: използване на личните данни на гражданите – рискове и превенция.”

На 19 септември 2016 г. в БТА се състоя пресконференция на тема „Избори и референдуми: използване на личните данни на гражданите – рискове и превенция.” Участие ...

14.09.2016

ВАЖНО ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СРОКОВЕТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В КЗЛД

Във връзка със стартиралия процес на набиране на подписи от избиратели/гласоподаватели в подкрепа на регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за ...

13.09.2016

ВАЖНО ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ КАТО АДМИНИСТРАТОРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС

Във връзка със стартиралия процес на набиране на подписи от избирате-ли/гласоподаватели в подкрепа на регистрацията ...

18.08.2016

ВАЖНО за администраторите на лични данни, чиито наименования се променят в съответствие с последните изменения в Закона за предучилищно и училищно образование

Във връзка с последните изменения в Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) информира всички администратори ...

11.08.2016

Европейската комисия изготви Ръководство за граждани относно споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”

Европейската комисия изготви Ръководство за граждани относно споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”. С приемането на 12юли 2016 г. ...

10.08.2016

Международната работна група по защита на личните данни в телекомуникациите прие работен документ по въпросите на неприкосновеността на личния живот и сигурността при интернет телефонията (VoIP) и свързаните с нея комуникационни технологии

Международната работна група по защита на личните данни в телекомуникациите прие работен документ по въпросите на неприкосновеността на личния живот и сигурността ...

« |    1   2   3    4      | »  

Съобщения

Архив