Добре дошли!

  • Избори 2019

    Централната избирателна комисия и Комисията за защита на личните данни приеха съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

  • S_Bg_GDPR

    Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

  • S_Bg_Strategy

    КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Плана за нейното прилагане.

22.02.2019
КЗЛД изрази принципния си подход при разглеждането на Кодекси за поведение

На свое редовно заседание, състояло се на 15.02.2019г. КЗЛД прие със свое становище принципен подход при разглеждането на проекти на Кодекси за поведение по смисъла ... повече

13.02.2019
КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните

На свое редовно заседание, проведено на 06.02.2019 г. Комисията за защита на личните данни прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се ... повече

11.02.2019
ВАЖНО! Комисията за защита на личните данни съобщава за опит за злоупотреба с името и дейността ѝ

КЗЛД уведомява всички граждани и администратори на лични данни за опит за незаконно събиране на лични данни. Във връзка с открита в интернет информация относно ... повече

04.02.2019
КЗЛД изрази становище, свързано с изясняване на връзката „администратор – обработващ” между НЗОК и аптеките, сключили договори с нея, по повод прилагането на Общия регламент относно защитата на данните

КЗЛД изрази становище, целящо да даде насоки при определяне на фигурите „администратор” и „обработващ лични данни” по смисъла на Общия регламент относно ... повече

29.01.2019
Комисията за защита на личните данни награди Репортерите на БНР

На 28 януари, по повод Европейския ден за защита на личните данни, председателят на КЗЛД, г-н Венцислав Караджов, награди репортерите от Българското Национално Радио, ... повече

25.01.2019
На 28 януари Комисията за защита на личните данни отбелязва Европейския ден за защита на личните данни

Всяка година на 28 януари Комисията за защита на личните данни отбелязва Европейския ден за защита на данните. Тази година за 13-ти пореден път се организират обществени ... повече

« |    1   2   3    4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2