Добре дошли!

  • S_Bg_GDPR

    Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

  • S_Bg_Strategy

    КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Плана за нейното прилагане.

12.03.2019
Анкети за предизвикателствата пред малките и средните предприятия и техните асоциации при прилагането на Общия регламент относно защитата на данните
Анкети за предизвикателствата пред малките и средните предприятия и техните асоциации при прилагането на Общия регламент относно защитата на данните

Комисията за защита на личните данни е координатор на международния проект „SMEDATA”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство ... повече

28.02.2019
44-то Народно събрание прие Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.

Народното събрание прие Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2018 г. Отчетът бе представен в пленарната зала от председателя на КЗЛД, Венцислав ... повече

26.02.2019
Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Днес, 26 февруари 2019 г. в бр. 17 на Държавен вестник е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание ... повече

22.02.2019
КЗЛД изрази принципния си подход при разглеждането на Кодекси за поведение

На свое редовно заседание, състояло се на 15.02.2019г. КЗЛД прие със свое становище принципен подход при разглеждането на проекти на Кодекси за поведение по смисъла ... повече

13.02.2019
КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка за въздействие върху защитата на данните

На свое редовно заседание, проведено на 06.02.2019 г. Комисията за защита на личните данни прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се ... повече

11.02.2019
ВАЖНО! Комисията за защита на личните данни съобщава за опит за злоупотреба с името и дейността ѝ

КЗЛД уведомява всички граждани и администратори на лични данни за опит за незаконно събиране на лични данни. Във връзка с открита в интернет информация относно ... повече

« |    1   2   3    4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2