Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2008 г.

Решения на КЗЛД за 2008 г.

Дата на подаване:
от:
до:
Дата на решение:
от:
до:


Решение по жалба с вх. № Ж - 51/14.07.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 51/14.07.2008 г. от И.М.П. срещу Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Жалбоподателят И.П. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че г-жа П.Т. - счетоводител в

Решение по жалба с вх. № Ж - 50/03.07.2008 г.

Жалба с вх. № 50/03.07.08 г. от С.М.К. срещу нотариус А.Ш. и нотариус В.Б. Комисията за защита на личните данни е сезирана че на нотариус А.Ш. изповядва сделка за продажба на притежавания

Решение по жалба с вх. № Ж - 49/18.06.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 49 /18.06.2008 г. от Р.Н.Я. срещу Агенция по вписванията. Р.Я. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че нейните лични данни- ЕГН, паспортни данни, както и образец

« |    1   2    3   4   5   6      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings