Добре дошли!

  • S_Bg_GDPR

    Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

  • S_Conference_2018_Bg

    КЗЛД и Европейският надзорен орган за защита на данните организираха съвместно 40-та Международна конференция по защита на личните данни и неприкосновеността.

  • S_Bg_Strategy

    КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Плана за нейното прилагане.

11.12.2018
КЗЛД с поредно отличие на Фондация „Граждани срещу бюрокрацията”
КЗЛД с поредно отличие на Фондация „Граждани срещу бюрокрацията”

Под патронажа на Европейския парламент, на специална церемония, състояла се на 6 декември 2018 г. в Дома на Европа в София, Фондация „Граждани срещу бюрокрацията” ... повече

05.12.2018
КЗЛД с отличие от AFCEA Sofia
КЗЛД с отличие от AFCEA Sofia

На 3 и 4 декември 2018 г. в София се състоя TechNet Sofia 2018 - юбилейна конференция по случай 25-та годишнина на AFCEA Sofia. Конференцията бе организирана от AFSEA Sofia и проведена под патронажа ... повече

30.11.2018
КЗЛД обръща внимание на всички администратори, публикували информация за контакти с институцията

Комисията за защита на личните данни обръща внимание на администраторите, че при изпълнение на задължението им за предоставяне на прозрачна информация на субектите ... повече

19.11.2018
В Москва се проведе международна конференция по защита на личните данни
В Москва се проведе международна конференция по защита на личните данни

На 7 и 8 ноември 2018 г., в Москва се проведе Международна конференция по защита на личните данни. Събитието бе организирано на най-високо ниво от Федералната служба за надзор ... повече

16.11.2018
КЗЛД прие становищa по актуални въпроси, свързани с приложението на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните)

В отговор на запитвания от банки и пощенски оператори, КЗЛД направи тълкуване на правните фигури „администратор” и „обработващ лични данни” в контекста ... повече

18.10.2018
София – домакин на най-значимия форум в сферата на защитата на личните данни
София – домакин на най-значимия форум в сферата на защитата на личните данни

В периода от 22 до 26 октомври 2018 г., едновременно в София и в Брюксел ще се проведе 40-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността. ... повече

   1    2   3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2