Добре дошли!

04.05.2016

Публикувана е новата правна рамка за защита на личните данни в ЕС

Днес, 4 май 2016 г., в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана новата правна рамка за защита на личните данни в ЕС - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент ...

04.05.2016

Становище на Работна група по чл. 29 относно проекта на решение за адекватност на споразумението „Щит за неприкосновеност на личните данни ЕС-САЩ”

На 13 април 2016 г. Работната група по чл. 29 прие свое становище относно проекта за решение за адекватност на споразумението „Щит за неприкосновеност на личните данни ...

19.04.2016

Европейският парламент одобри официално законодателния пакет за защита на личните данни

На 14 април 2016 г. Европейският парламент одобри официално законодателния пакет за защита на личните данни. На 25 януари 2012 г. Европейската комисия предложи цялостна реформа ...

19.04.2016

Европейският парламент прие Директива за ползването на резервационните данни на пътуващите с авиолиниите в ЕС

На 14 април 2016 г. Европейският парламент прие Директива, уреждаща ползването на резервационните данни на авиопътниците в ЕС (Passenger Name Record - PNR) с цел превенция, разкриване, ...

19.04.2016

Първа международна организационна среща по проект на КЗЛД, програма „Еразъм+”

На 12 април 2016 г. в град София се проведе първа международна организационна среща в рамките на проект „Иновативна програма за следдипломна квалификация: отговаряне ...

14.04.2016

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие единодушно Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2015 година

На заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 43-то Народно събрание, състояло се на 13 април 2016 г., бе приет Годишния отчет за дейността на Комисията ...

   1    2   3   4      | »  

Съобщения

Архив