Добре дошли!

  • Избори 2019

    Централната избирателна комисия и Комисията за защита на личните данни приеха съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

  • S_Bg_GDPR

    Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

  • S_Bg_Strategy

    КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Плана за нейното прилагане.

18.04.2019
ЦИК и КЗЛД приеха съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

В контекста на предстоящите в края на май2019г. избори за Европейски парламент, Централната избирателна комисия и Kомисията за защита на личните данни приеха ... повече

16.04.2019
ВАЖНО! Нерегламентирани обучения в областта на защитата на личните данни

Във връзка с постъпилите множество запитвания относно обучения в сферата на защита на личните данни, предлагани от редица организации, включително под формата ... повече

15.04.2019
КЗЛД изрази становище, касаещо защитата на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

С оглед на промените в Закона за обществените поръчки, направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита ... повече

29.03.2019
КЗЛД изрази становище относно правото „да бъдеш забравен” в контекста на обработване на лични данни за журналистически цели

Във връзка с постъпили от медии поредица от идентични искания за становища относно приложението на правото на изтриване (право „да бъдеш забравен”) в контекста ... повече

29.03.2019
КЗЛД изрази становище относно сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал

Във връзка с промените в Закона за защита на личните данни, КЗЛД изрази следното становище относноприлагането на чл. 25к от ЗЗЛД, регламентиращ сроковете за съхранение ... повече

15.03.2019
Изявление на Европейския комитет по защита на данните във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент
Изявление на Европейския комитет по защита на данните във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент

В контекста на изборите за Европейски парламент и за други избори в ЕС, насрочени за 2019 г., Европейският комитет по защита на данните излезе с изявление, с което подчертава ... повече

   1    2   3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2