Добре дошли!

18.08.2016

ВАЖНО за администраторите на лични данни, чиито наименования се променят в съответствие с последните изменения в Закона за предучилищно и училищно образование

Във връзка с последните изменения в Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) информира всички администратори ...

11.08.2016

Европейската комисия изготви Ръководство за граждани относно споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”

Европейската комисия изготви Ръководство за граждани относно споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”. С приемането на 12юли 2016 г. ...

10.08.2016

Международната работна група по защита на личните данни в телекомуникациите прие работен документ по въпросите на неприкосновеността на личния живот и сигурността при интернет телефонията (VoIP) и свързаните с нея комуникационни технологии

Международната работна група по защита на личните данни в телекомуникациите прие работен документ по въпросите на неприкосновеността на личния живот и сигурността ...

19.07.2016

Европейската комисия стартира „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”

На 12 юли 2016 r. Европейската комисия прие решението за адекватност на защитата на личните данни на споразумението „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”. ...

03.06.2016

Кръгла маса на тема „Защита на личните данни”

На 3 юни 2016 г. в хотел „Новотел” София се състоя кръгла маса на тема „Защита на личните данни”. Организатор бе Майкрософт България, а основни лектори– ...

27.05.2016

43-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2015 г.

На 27 май 2016 г. 43-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2015 г. Той бе внесен за гласуване от Парламентарната комисия ...

   1    2   3   4      | »  

Съобщения

Архив