Български English Français

Новини

 • Децата и техните лични данни

  Децата се ползват със специална защита на личните им данни. За КЗЛД това е задача с приоритетен характер.

 • Инструмент за самооценка

  Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

 • Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

  Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

 • Общ регламент относно защитата на данните

  Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

17.05.2023
Състоя се 31-та Конференция на европейските органи по защита на данните
Състоя се 31-та Конференция на европейските органи по защита на данните

От 10 до 12май 2023 г. в Будапеща се състоя 31-та Конференция на европейските органи по защита на данните (т.нар. „Пролетната конференция”). Целта на това ежегодно ... повече

11.05.2023
КЗЛД предостави на Народното събрание информация по Закона за електронните съобщения

На 5 май 2023 г. КЗЛД предостави на Народното събрание обобщена статистическа информация за предходната календарна 2022година относно случаите на предоставяне ... повече

05.05.2023
Започна прилагането на Законодателния акт за цифровите пазари

От 2 май 2023 г. големите частни организации, предоставящи основни платформени услуги като пазари, магазини за приложения, онлайн търсачки или компютърни услуги „в ... повече

04.05.2023
Публикуваме презентациите, изнесени на кръгла маса за популяризиране на влизането в сила на ЗЗЛПСПОИН

На 28 април 2023 г. се проведе кръгла маса на тема „Популяризиране на влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация ... повече

03.05.2023
Европейският комитет по защита на данните публикува Ръководство за защита на данните, което да се използва и да улеснява малкия бизнес

На 27 април 2023 г. ЕКЗД публикува Ръководство за защита на данните от малкия бизнес, чиято цел е да помогне на собствениците на малък и среден бизнес в усилията им да ... повече

27.04.2023
Започна процедурата за избор на нов председател на Европейския комитет по защита на данните

По време на пленарното заседание на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), проведено на 26 април 2023 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, председателят на КЗЛД ... повече

   1    2   3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2