Български English

Програма

17 ноември (вторник) – pre-conference day

Обучение: Отчетността – изграждане на ефективна програма за управление на неприкосновеността

Лектори – специализиран екип на Nymity Inc (eдна от водещите глобални изследователски компании, специализирана в отчетността, риска и предлагането на решения свързани с спазването на неприкосновеността).

Новият общ регламент за защита на личните данни въвежда отчетността като механизъм за намаляване на бюрократичната тежест върху бизнеса. Механизмът ще започне да се прилага с влизането в сила на регламента през 2018 година.

По време на обучението ще бъдат предоставени средства за компетентно изграждане на защитата на личните данните. Основни теми ще бъдат механизмите за отчитане на дейностите по защита на данните, отговорност при тяхната обработка и оповестяване на резултатите по прозрачен и достъпен начин. Ще бъде предложен напълно изчерпателен модел за изграждане на такава система за отчет, отговорност и прозрачност в областта на защитата на личните данни.

Програма на обучението

 

18 ноември (сряда) – Първи ден

9:00 - 9:40 Откриване на конференцията

Приветствие от Председателя на Комисия за защита на личните данни

Приветствие от Европейския надзорен орган по защита на данните

Приветствие от Омбудсмана на Република България

Приветствие от Българска асоциация за управление на хора

 

09:40 - 13:00

Сутрешен панел „Доверие в дигиталния свят – правна рамка и инициативи, укрепващи доверието“
В панела са включени теми, свързани с новия регламент за защитата на личните данни и предизвикателствата от неговото прилагане от 2018 година.

9:40 - 10:40

„Защита на личните данни – обществени нагласи и повишаване на обществената информираност.“
Лектор: Венцислав Караджов

„Европейския подход чрез новите промени в защитата на данните. Роля и стратегия на Европейския надзорен орган по защита на личните данни.“
Лектор: Джовани Бутарели
„На финалната права – гледната точка на Европейската комисия за преговорите за реформата в защитата на данните.“
Лектор: Томас Зердик
10:40 - 11:00 Кафе пауза
11:00 - 13:00

„Ролята на Омбудсмана в защита на личната неприкосновеност на гражданите“
Лектор: Мая Манолова

Балансът между правото на достъп до обществена информация и правото на защита на личните данни. "Отворени данни.“
Лектор: адв. Александър Кашъмов

Решенията на Съда на Европейския съюз – вътрешно право на Съюза
Лектор: Мария Матева

Недвусмислено дадено съгласие за обработка на личните данни в дигитална среда
Лектор: адв. Николай Зисов

„Служител по защита на данните“
Лектор: д-р Невин Фети

13:00 - 14:00 Обяд
14:00 - 17:15

Следобеден панел “Заплахи, неприкосновеност и сигурност в дигиталния свят“
В панела са включени теми, свързани със заплахите от използването на Internet, Cloud Computing, Big Data, Big Data Analysis, Internet of Things и съществуващи регулации за тяхното използване. Кибер престъпност.

14:00 - 15:30

Предизвикателства, свързани със защитата на лични данни при използването на cloud услуги
Лектор:  адв. Десислава Кръстева

„Изграждането на интернет базирани системи в съответствие с принципите “privacy by design” и „privacy by default”
Лектор: д-р Ан Кавокиан

"Сигурността на младите в интернет. Предизвикателствата пред киберсигурността."
Лектор: Йордан Божилов

Прилагане на принципа „Сигурност в дълбочина“ за информационни системи с релационни бази данни
Лектор: Михаил Даскалов

15:30 - 15:45 Кафе пауза
15:45 - 17:15

Видеонаблюдение и CCTV
Лектор: д-р Саймън Райс

Стандарти за защита на правата на гражданите в практиката на Съда на Европейския съюз – делото Safe Harbor
Лектор: Соня Янкулова 

„Лична неприкосновеност и сигурност в Google“
Лектор: Рита Балох

Доверието в дигиталната епоха - възможно ли е и как?
Лектор: Жюстин Томс
19:30 - 23:30 Вечеря за официалните гости и лекторите на конференцията (с покани)

19 ноември (четвъртък) - Втори ден

8:00 - 9:30 Бизнес закуска „Да намерим партньор за успешния проект“

Тема: Инициализация на съвместни проекти в областта на защитата на личните данни

Записване за участие в бизнес закуската може да направите ТУК.

 

9:30 - 13:00

Сутрешен панел „Big Data = Big Accountability“  
В панела сa включени теми, свързани с Отчетността като инструмент за регулация, служителя по защита на данните. Баланса между неприкосновеността и интересите на бизнеса.

9:30 - 11:00

Рамката на Oracle за съответствие с европейските правила за защита на неприкосновеността
Лектор: Катерина Калимери

Отчетността като подход за демонстриране на съответствие с Общия регламент за защита на данните и Обвързващите корпоративни правила
Лектор: Тери Макуай

Ежедневието на един съвременен човек
Лектор: Албена Спасова

11:00 - 11:30 Кафе пауза
11:30 - 13:00

Принципи на защита на личните данни в цифровия свят
Лектор: проф. Николаус Форгó

Отчетността на голяма европейска организация: Случаят на Европол и ролята на Съвместния надзорен орган
Лектор: Ванна Палумбо
„Оценка на въздействието“
Лектор: проф. Веселин Целков
Approver - Удобен и лесен начин за защита на лични данни и контрол на достъп
Лектор: Георги Маринов
13:00 - 14:00 Обяд
14:00 - 16:45

Следобеден панел “Иновации за повече сигурност и неприкосновеност в цифровия свят“
В панела са включени теми, свързани с технологични решение в областта на неприкосновеността в цифровия свят.

14:00 - 15:00

Сигурност в Облака - изграждане на доверие
Лектор: адв. Ремко Хендрикс

Сигурността в облака – предизвикателства и възможности
Лектор: Мариян Дичев

Противодействие на мрежови сканиращи кибератаки с изградена хибридна защитна стена
Лектор: проф. Борислав Беджев

15:00 - 15:30 Кафе пауза
15:30 - 16:30
Процес на Акредитация/Сертификация по ISO
Лектор: инж. Андрей Йорданов

Как да бъдеш „забравен“ – предизвикателства и решения
Лектор: Тодор Йотов

„Цифровото изображение на саморъчния подпис и цикълът за обработка на клиентски данни“
Лектори: Женя МомоваРосен Тончев
16:30 - 16:45 Закриване на конференцията от Председателя на КЗЛД
 

Организатори

Комисия за защита на личните данни

Българска асоциация за управление на хора

Златни партньори

Google

VIVACOM

Технологика

Сребърни партньори

Майкрософт България

ePay

Рувекс

Партньори

Oracle България

Логистичен партньор

Event Design

Информационен партньор

Българска асоциация по информационни технологии