Български English

Участници

Институции и органи на ЕС

Европейски парламент

Европейска комисия

Европейски надзорен орган по защита на данните

Съвместен надзорен орган на Европол

Работна група по чл. 29

Представители на национални органи по защита на данните

Офис на Информационния Комисар, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Орган по защита на личните данни на Италия

Агенция за защита на личните данни, Босна и Херцеговина

Дирекция за защита на личните данни, Република Македония

Агенция за защита на личните данни и свободен достъп до информация, Черна гора

Национална агенция за защита на личните данни, Република Косово

Комисар по обществената информация и защита на личните данни, Република Сърбия

Държавни институции

Омбудсман на Република България

Министерство на правосъдието

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Държавна агенция „Национална сигурност“

Агенция за социално подпомагане

Комисия за регулиране на съобщенията

Бизнес

Oracle

VIVACOM

ТехноЛогика ЕАД

Microsoft

"Ипей" АД

"Рувекс" АД

Nymity Inc., Канада

Google

SAP

"KPMG България" ООД

Общинска банка 

Юробанк България 

УниКредит Булбанк

"EVN Център за услуги" ЕООД

IDC България

Бюро Веритас

Адвокатско дружество Делойт Лигъл

Адвокатско дружество "Пенев"

Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”

Адвокатско дружество  "Боянов"

Адвокатско дружество "Динова Русев и Съдружници"

Адвокатско дружество Волф Тайс

Уолтопия ООД

УикиАй АД 

Асоциация на индустриалния капитал в България

Неправителствен сектор

Фондация „Програма Достъп до Информация”

Фондация „Право и Интернет”

Международна академия за обучение по киберразследвания

Софийски форум за сигурност

Академични среди

Институт за неприкосновеност и Big Data към университета Райерсън, Торонто, Канада

Българска академия на науките

Университета в Хановер

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Организатори

Комисия за защита на личните данни

Българска асоциация за управление на хора

Златни партньори

Google

VIVACOM

Технологика

Сребърни партньори

Майкрософт България

ePay

Рувекс

Партньори

Oracle България

Логистичен партньор

Event Design

Информационен партньор

Българска асоциация по информационни технологии