Български English

Лектори

Венцислав Караджов

Председател на Комисията за защита на личните данни на Република България и заместник-председател на Работна група по чл. 29 от Директива 95/46/EC (повече)

Джовани Бутарели

Европейски надзорен орган по защита на данните (повече)

Мая Манолова

Омбудсман на Република България от 20 октомври 2015 г. (повече)

Томас Зердик

Заместник-началник на отдел „Защита на личните данни“, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, Европейската комисия (повече)

адв. Александър Кашъмов

Адвокат, ръководител на правния екип на неправителствената организация „Програма Достъп до Информация“, Председател на Националната комисия по журналистическа етика (повече)

Мария Матева

Член на Комисията за защита на личните данни и на надзорни органи и работни групи в областта на защита на личните данни към Европейската комисия и Съвета на ЕС (повече

адв. Николай Зисов

Адвокат с опит в областите интелектуална собственост, електронна търговия и регулации, защита на личните данни, договорно и корпоративно право (повече)

д-р Невин Фети

Съветник по правни въпроси на Президента на Република България и дългогодишен преподавател по защитата на класифицираната информация (повече)

адв. Десислава Кръстева

Aдвокат, член на Центъра по право на информационните и комуникационни технологии към Фондация „Право и Интернет” (повече)

д-р Анн Кавокиан

Един от водещите в света експерти по неприкосновеност, Изпълнителен директор на Института за неприкосновеност на личния живот и Big Data  към университета Райърсън, Канада (повече)

Йордан Божилов

Председател на Софийски форум за сигурност (повече)

Михаил Даскалов

Ръководител технологично развитие в направлението разработка на софтуер в ТехноЛогика ЕАД (повече)

д-р Саймън Райс

Ръководител на група „Технологии“, Офис на Информационния Комисар на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (повече)

Соня Янкулова

Български юрист, понастоящем съдия във Върховния административен съд (повече)

Рита Балох

Старши анализатор на публични политики и правителствени отношения в брюкселския офис на Google и е пряко отговорна за политиките по защита на данните (повече)

Жюстин Томс

Маркетинг експерт, преподавател по дигитален маркетинг в Нов Български Университет (повече)

Тери Макуай

Тери Макуай е основател и управител на канадската компания Nymity Inc., сертифициран професионалист в областта на информационната неприкосновеност (повече)

Катерина Калимери

 Архитект по изграждане на решения за сигурността в сектор „Сигурност в предприятията“ в Oracle за Централна и Източна Европа (повече)

Албена Спасова

Председател на Управителния съвет на Международна академия за обучение по киберразследвания, oсновател на „Български кибер център по компетентност за обучение и изследвания“ (повече)

проф. Николаус Форгó

Служител по защита на данните и Главен информационен директор  Университета в Хановер, член на Управителния съвет на Центъра за интердисциплинарни изследвания L3S (повече)

Ванна Палумбо

Председател на Съвместния надзорен орган на Европол и Координационната група за надзор на Визовата информационна система (повече)

проф. Веселин Целков

Проф. Веселин Целков е член на Комисията за защита на личните данни и на надзорни органи и работни групи в областта на защита на личните данни към Европейската комисия и Съвета на ЕС (повече)

Георги Маринов

Основател и изпълнителен директор Ипей АД и на Изипей АД,
основател и управител на Датамакс ООД  и изпълнителен директор на Инфонотари ЕАД (повече)

адв. Ремко Хендрикс

Адвокат в Майкрософт в сферата на интелектуалната собственост, защита на авторските права и облачните услуги (повече)

Мариян Дичев

Мениджър в SAP Labs Bulgaria и част от ръководния екип в компанията (повече)

проф. Борислав Беджев

Заместник-декан на Факултета по технически науки на Шуменския университет ”Епископ К. Преславски” (повече)

инж. Андрей Йорданов

I&F мениджър в Бюро Веритас България (повече)

Тодор Йотов

Oсновател и изпълнителен директор на УикиАй АД (повече)

Женя Момова

Старши юрисконсулт „Договори и клиенти“ във Виваком (повече)

Росен Тончев

Старши Мениджър „ИТ Решения“ във Виваком (повече)

Организатори

Комисия за защита на личните данни

Българска асоциация за управление на хора

Златни партньори

Google

VIVACOM

Технологика

Сребърни партньори

Майкрософт България

ePay

Рувекс

Партньори

Oracle България

Логистичен партньор

Event Design

Информационен партньор

Българска асоциация по информационни технологии