Български English

Документи

Публикуваме доклади и презентации от Конференцията  след съгласие от страна на лекторите:

Презентации

Обучение „Отчетността – изграждане на ефективна програма за управление на неприкосновеността“

Организатори

Комисия за защита на личните данни

Българска асоциация за управление на хора

Златни партньори

Google

VIVACOM

Технологика

Сребърни партньори

Майкрософт България

ePay

Рувекс

Партньори

Oracle България

Логистичен партньор

Event Design

Информационен партньор

Българска асоциация по информационни технологии