Български English
 • Конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят“
 • Паметник на Св. София
 • София
 • София
 • София
 • София
 • София
 • София
 • София
 • София
 • Европейски съюз
 • Страсбург
 • Брюксел
 • Брюксел
 • Брюксел
 • Брюксел
 • Брюксел

Конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят“

Първото издание на международната конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят” ще се проведе от 17 до 19 ноември 2015 г. в София Хотел Балкан, гр. София, България.

 Дискусиите ще включват юридически аспекти и стратегически виждания за изграждане на неприкосновеност в цифровия свят. В присъствието и с активното участие на водещи фирми от света на информационните технологии ще бъдат споделени добри практики за гарантиране на сигурност и изграждане на доверие и очакванията за промяна, които ще настъпят с влизането в сила на новия Регламент.

 Акцент в програмата на Конференцията ще бъде предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ Регламент за защита на личните данни).

Сред участниците в конференцията са представители на:

 • институции на Европейския съюз
 • национални надзорни органи в областта на защитата на личните данни от Югоизточна Европа и страни-членки на ЕС,
 • държавни институции,
 • бизнес организации,
 • неправителствения сектор,
 • академичните среди.

Ползи за участниците в конференцията:

 • Представяне на новия Регламент по защита на личните данни и стратегията по неговото налагане като регулаторна рамка;
 • Акцентиране върху различията със сега действащата правна рамка и произтичащите изисквания към бизнеса;
 • Разглеждане на механизми за изграждане на система за отчет, отговорност и прозрачност в областта на защитата на личните данни;
 • Представяне на приложими стандарти и одит на организации в областта на защитата на личните данни;
 • Споделяне на добри практики в областта на защитата на личните данни.

 

Подробна информация за  местоположението на конференцията.

Организатори

Комисия за защита на личните данни

Българска асоциация за управление на хора

Златни партньори

Google

VIVACOM

Технологика

Сребърни партньори

Майкрософт България

ePay

Рувекс

Партньори

Oracle България

Логистичен партньор

Event Design

Информационен партньор

Българска асоциация по информационни технологии