Български English Français
Начало » Контакти с органи, компетентни за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС II

Контакти с органи, компетентни за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС II

 

Бюро „СИРЕНЕ към МВР (Дирекция „Международно оперативно сътрудничество)
Адрес: София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 114б
Телефон: +359 2 9825 000 -тел.централа
Интернет страница: https://www.mvr.bg/
 

Дирекция „Миграция към МВР
Адрес: София 1202, бул.Княгиня Мария Луиза” № 48
Телефон: +359 2 9825 000 -тел.централа
Интернет страница: https://www.mvr.bg/
 
 
Главна дирекция „Национална полиция
Адрес: София 1715, бул. Александър Малинов №1
Телефон: +359 2 9825 000 -тел.централа
Интернет страница: https://www.mvr.bg/
 
 
Дирекция „Български документи за самоличност
Адрес: София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48
Телефон: +359 2 982 39 94
Интернет страница: https://www.mvr.bg/
Работно време: от понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа.
 

Визов център в дирекция „Консулски отношения на МВнР
Адрес: София 1113, ул. Александър Жендов 2
Телефон: +359 2 948 2365
Факс: + 359 2 948 3094
Интернет страница: https://www.mfa.bg/
 
Дирекцията обявява следните телефонни номера за даване на информация, която не е публикувана на страницата на МВнР, в часовете от 10.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч., както следва:
- по визови въпроси за чужди граждани: +359 2 948 3016;
- по визови въпроси за български граждани: +359 2 948 2455;
- относно легализации и заверки: +359 2 948 3152;
- факс по консулски въпроси безвизов характер: +359 2 948 3094;
- факс за кореспонденция с визов характер за чужди граждани: +359 2 948 3094.
 

 

Европейски надзорен орган по защита на данните
Пощенски адрес: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
Офис: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels
Тел.: +32 2 283 19 00
Интернет страница:  www.edps.europa.eu
 


20.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings