Български English Français
Начало » Практика » Решения и становища на КЗЛД по искания за трансфер на лични данни за 2009 г.

Решения и становища на КЗЛД по искания за трансфер на лични данни за 2009 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2