Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за периода 2008 - 2011 г.

Задължителни предписания за периода 2008 - 2011 г.

Задължително предписание до Столичен общински съвет

За регламентиране на режима на паркиране на моторни превозни средства от собственици (ползватели) в райони с режим на паркиране "синя зона", съвпадащи с адресната регистрация

Задължително предписание до „Столична компания за градски транспорт-София” ЕООД

За създаване на гаранции за по-добра защита на потребителите при обработването на личните им данни при издаване на електронна карта за пътуване в масовия градски транспорт

Задължително предписание до Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Оносно привеждане на образецът на книгата на собствениците в жилищна сграда в режим на етажна собственост в съответствие с разпоредбата на чл. 7 ал. 2 от ЗУЕС.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2