Български English Français
Начало » Предаване на данни към трети държави

Предаване на данни към трети държави

Предаване на данни към трети държави и международни организации съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Предаване на данни съгласно Конвенция 108 на Съвета на Европа

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2