Начало » Практика

Практика

Решения на КЗЛД по жалби, сигнали и други искания Становища на КЗЛД Контролна дейност Задължителни предписания Решения на ВАС Решения на АССГ Решения и становища на КЗЛД по искания за трансфер на лични данни (АРХИВ преди започване прилагането на Регламент(ЕС) 2016/679 на 25.05.2018 г.)

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2