Начало » Практика

Практика

Решения на КЗЛД по жалби, сигнали и други искания Решения и становища на КЗЛД по искания за трансфер на лични данни Становища на КЗЛД Контролна дейност Задължителни предписания Решения на ВАС Решения на АССГ

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2