Български English Français
Начало » Практика

Практика

Административна и съдебна практика в Република България, отразена в юбилейната книга по случай 20 години от създаването на КЗЛД

Решения на КЗЛД по жалби, сигнали и други искания Становища на КЗЛД Задължителни предписания Решения на ВАС Решения на административни съдилища Решения и становища на КЗЛД по искания за трансфер на лични данни (АРХИВ преди започване прилагането на Регламент(ЕС) 2016/679 на 25.05.2018 г.)

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2