Начало » Правна рамка

Правна рамка

Международна На Република България Нова правна рамка на ЕС за защита на личните данни (прилага се от 2018 г.)

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2