Български English Français
Начало » Конференции

Конференции

Конференция „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR” - 2019 г.

На 29 ноември 2019 г. в гр. София се проведе международна конференция на тема „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR”. Събитието бе организирано в рамките на проект SMEDATA, по който си партнират Комисията за защита на личните данни, АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България”, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, италианският надзорен орган и Римският университет „Рома Тре”. Обсъдени бяха различни технологични и управленски решения за подпомагане на малките и средни предприятия при осигуряването на съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).
Предвидените симултанен превод и директно излъчване чрез цифрова телевизия, дадоха възможност на всички желаещи да проследят работата на конференцията – както чрез присъствие в зала, така и дистанционно чрез сайта на проекта SMEDATA, сайта на КЗЛД и сайта на Апис Европа АД.
Програмата на конференцията е публикувана ТУК.     
 
Пълен запис на конференцията може да гледате ТУК.
 
Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017.


 

Конференция на органите по защита на данните и неприкосновеността - 2018 г.

От 22 до 26 октомври 2018 година Комисията за защита на личните данни и Европейският надзорен орган по защита на данните бяха домакини на най-значимия международен форум в сферата на защитата на личните данни и неприкосновеността
 

 

Към сайта на конференцията

Програмата в София

Програмата в Брюксел 

Конференцията на органите по защита на личните данни и неприкосновеността е най-значимият глобален форум за обмяна на  знания, опит и идеи в сферата на защитата на личните данни и неприкосновеността. От свикването й през 1979 до сега, почти четири десетилетия, тя функционира като платформа за среща на лидерите в областта на защитата на личните данни. Това се постига посредством обединените усилия на организации от 6 континента – общо сто и десет акредитирани членове и шестнадесет наблюдатели.
40-та Международна конференция, която се проведе едновременно в Брюксел и София, допринесе за развитието на дискусията относно етичните измерения при обработване на лични данни в дигиталната ера и се проведе под наслова Да обсъдим етичната страна: Достойнство и уважение в управлявания от данни живот („Debating Ethics: Dignity and Respect in Data Driven Life).
За пръв път конференцията се организира съвместно от европейска институция и национален орган по защита на данните. 2018 година предостави възможност на българската Комисия за защита на личните данни и Европейския надзорен орган да подчертаят водещата роля на Европейския съюз при формиране на политиките и средствата за защита на личните данни и достъпа до информация в световен мащаб. 

 

Конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят“ - 2015 г.

На 18 и 19 ноември 2015 г. в София се проведе международна конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят“. Организаторите, Комисията за защита на личните данни и Българската асоциация за управление на хора, реализираха събитието с помощта на партньорите Google, Vivacom, ТехноЛогика, Майкрософт България, Oracle България, ePay, Рувекс АД, Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).
Участие в Конференцията взеха представители на институции и органи на Европейския съюз, на национални органи за защитата на личните данни от страни-членки на ЕС и региона, държавни институции, неправителствени организации, български и чуждестранни академични среди, представители на бизнеса. Сред лекторите бяха водещи авторитети в национален и световен мащаб в сферата на защита на личността и правата на гражданите.
Сайтът на Конференцията предоставя подробна информация за събитието – програма, резюме на изнесените презентациии доклади, представяне на лекторите, организаторите и партньорите на събитието, както и достъп до предоставените за публикуване презентации и доклади.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2