Български English Français
Начало » Контакти

Контакти

 
Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2          Карта
GPS координати: N 42.668839    E 23.377495
 
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
В зависимост от въпроса, по който искате да се свържете с КЗЛД, ползвайте следните начини за контакт:
 
Естество на проблема Телефон Е-мейл Факс
За справки по постъпили жалби, сигнали и въпроси 02/91-53-519 kzld@cpdp.bg  
За консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и на националното законодателство за защита на личните данни 02/91-53-555
   
За справки и въпроси по Регистъра на АЛД/ОЛД, определили Длъжностно лице по защита на данните 02/91-53-583    
За връзка с деловодство   kzld@cpdp.bg 02/91-53-525
За мнения, предложения и сигнали за корупция   kzld@cpdp.bg  
 
      
Длъжностно лице по защита на данните - Любомир Грънчаров
електронна поща: dpo@cpdp.bg *
* Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от КЗЛД в качеството ѝ на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. За всички други въпроси от общ характер, касаещи компетентността на КЗЛД като надзорен орган, МОЛЯ, използвайте kzld@cpdp.bg
 
 
 

 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2