Начало » Достъпност

Достъпност

Уеб сайтът на Комисия за защита на личните данни е създаден с мисълта да бъде достъпен за колкото се може повече хора, включително и потребители, използващи екранни четци и други помощни технологии.    Забележка   Въпреки че cpdp.bg е създаден да бъде достъпен за всички, без значение как разглеждат Интернет, някои типове съдържание са недостъпни по своето естество. Например видео демонстрациите са недостъпни за потребителите на браузъри, базирани на текст, и не-визуални браузъри.

Функционалност
Размер на текста:
 • Голям
 • Нормален
 • Малък
Този сайт използва Open Source Content Management System Plone и е проектиран да бъде напълно достъпен и използваем, работейки в съгласие с указанията за достъпност към веб съдържание (WCAG v1.0). Ако има нещо, свързано с достъпността, което не отговаря на стандарта, моля информирайте Администратора на сайта.

Клавиши за достъп

За да бъдат страниците на Microsoft Office Online лесни за управляване с клавиатурата, бяха създадени клавиши за достъп, които ви позволяват да поставите фокуса върху определени части на страницата. Клавишите за достъп са комбинации от клавиши, които поставят фокуса върху желания елемент. Клавишите за достъп ви позволяват достъп към този сайт от вашата клавиатура. Подробна информация за наличните клавиши за достъп на W3C указания за достъпност .

Налични клавиши за достъп

Този сайт използва настройки на клавишите за достъп, близки с препоръчваните по света. Те са:
 • 1 Начална страница
 • 2 Разлистване до съдържание
 • 3 Карта на сайта
 • 4 Фокус върху поле за търсене
 • 5 Разширено търсене
 • 6 Навигационно дърво
 • 9 Обратна връзка
 • 0 Информация за клавиши за достъп
Не трябва да се забравя, че различните браузъри предоставят различна поддръжка за клавишите за достъп. Например Microsoft Internet Explorer само маркира прилежащата връзка, така че е необходимо да натиснете Enter след клавиша за достъп за да се активира връзката, докато други браузъри, като напр. Mozilla, Firefox или Netscape 6 активират връзката незабавно.  


Използване на клавиши за достъп в различни уеб браузъри.

Internet Explorer 5+ (Windows) Задръжте Alt, натиснете номера или буквата на клавиша за достъп, пуснете и двата клавиша и натиснете ENTER . Firefox, Mozilla и Netscape 7+ (Windows) Задръжте Alt и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп. Firefox, Mozilla и Netscape 7+ (Mac OS X) Задръжте Ctrl и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп. Safari и Omniweb (Mac OS X) Задръжте Ctrl и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп. Konqueror (Linux) Hold down the Ctrl key and press the number or letter of the access key. Internet Explorer 4 (Windows) Задръжте Alt и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп. Internet Explorer 5+ (Mac) Задръжте Ctrl и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп. Internet Explorer 4.5 (Mac) Клавиши за достъп не се поддържат, моля изполвайте различен браузър. Netscape 6 и по-стар (Всички платформи) Клавиши за достъп не се поддържат, моля изполвайте различен браузър.

Преглеждане на страници в режим на повишена четливост

Ако сте променили опциите за показване на Windows, за да използват повишената четливост, Internet Explorer игнорира настройките на Windows и показва страниците както са създадени. За да видите страниците в режим на повишена четливост, направете следното:
 • В Internet Explorer, в менюто Инструменти щракнете върху Опции за Интернет, след което в раздела Общи щракнете бутона Достъпност.
 • Поставете отметки в Игнорирай указаните в уеб страниците цветове , Игнорирай указаните в уеб страниците стилове на шрифтове и Игнорирай указаните в уеб страниците размери на шрифтове и след това щракнете върху OK
За информация за преглеждането на страници в режим на повишена четливост с други уеб браузъри вж. помощната информация на вашия браузър.  

Алтернативен текст

Изображенията, използвани на страниците на сайта, съдържат алтернативен текст, който предлага текстово описание на изображението за употреба от екранни четци и други подпомагащи технологии. В случаите, когато алтернативният текст не предлага информация или просто ще повтори околния текст, той може да бъде изключен.

Ратифициране

При разработката на нашия сайт използвахме XHTML 1.0 и CSS, които отговарят на спецификацията, наложена от W3C, защото ние вярваме че използваемостта и достъпността трябва да имат солидна основа.  Стараем се да постигнем AA достъпност съизмерима с версия 1.0 на WCAG. Ние осъзнаваме, че някои от точките на WCAG са стойностни и сме сигурни, че отговаряме на тях, макар и на места тяхната интерпретация да варира. Тези страници са проектирани и разработени за да гарантират съответствие със следните W3C насоки и стандарти: Всички страници са валидирани като XHTML 1.0 Transitional код. Визуалната презентация на страниците е базирана на листове с каскадни стилове със CSS код, валидиран съгласно спецификацията на Ниво 2 от CSS.

Всички уеб страници съответстват на разпоредбите на Приоритети 1 и 2 на W3C Web Contents Accessibility Guidelines 1.0, които са предложени от Инициатива за мрежова достъпност. Във връзка с това е постигнато съответствие с ниво Double-A на W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Достъпността е проверена чрез ръчни и автоматични софтуерни инструменти. В допълнение, Lingu@net Europa предоставя също и бързи клавиши за достъп до важни връзки и съвместим стил на визуализиране, което допълнително подобрява достъпността на страниците, във връзка с приоритет 3 на W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0.  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2