Начало » Официално откриване на честването на Европейския ден на защита на данните

Официално откриване на честването на Европейския ден на защита на данните

28.01.2008
 
След срещата с Председателя на Народното събрание в Централния военен клуб се състоя официалното откриване на честването на Европейския ден за защита на данните. Присъстваха представители на висши държавни институции, чуждестранни представители и други официални гости. Председателката на Комисията за защита на личните данни госпожа Венета Шопова запозна присъстващите с основните моменти от годишния отчет за дейността на комисията през 2007 г., направи съответните изводи и очерта основните насоки за работа през 2008 г.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings