Български English Français
Начало » КЗЛД информира районните избирателни комисии за задълженията им по Закона за защита на личните данни

КЗЛД информира районните избирателни комисии за задълженията им по Закона за защита на личните данни

08.04.2014
Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България  на 25 май 2014 г. и във връзка с Решение № 47-ЕП от 03.04.2014 г. на Централна избирателна комисия, КЗЛД информира районните избирателни комисии, че могат да извършат своята регистрация като администратори на лични данни ЕДИНСТВЕНО в приемната на КЗЛД или чрез изпращане на попълнените формуляри (заявление и описания на регистрите) по пощата.  Заявленията НЕ МОГАТ да бъдат подавани по електронен път чрез интернет страницата на КЗЛД.
Преди преустановяване на обработването на лични данни и изтичане на мандата на РИК, председателят на РИК следва да подаде заявление за заличаване на РИК от регистъра по чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
За консултации по въпроси, свързани с регистрацията – Цанко Цолов, тел. 029153574.
За консултации по правни въпроси – Десислава Тошкова-Николова, тел. 029153590.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2