Български English Français
Начало » КЗЛД информира районните избирателни комисии за задълженията им по Закона за защита на личните данни

КЗЛД информира районните избирателни комисии за задълженията им по Закона за защита на личните данни

02.04.2013
Във връзка с провеждането на избори за народни представители на 12 май 2013 г. и с цел спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни при обработване на личните данни от компетентните лица, Комисията за защита на личните данни се произнесе със становище по поставени актуални въпроси. Във връзка с Решение  2151 – НС от 13.03.2013 г. на Централна избирателна комисия, КЗЛД информира районните избирателни комисии, че могат да извършат своята регистрация като администратори на лични данни в приемната на КЗЛД или чрез изпращане на попълнените формуляри (заявление и описания на регистрите) по пощата.
Преди преустановяване на обработването на лични данни и изтичане на мандата на РИК, председателят на РИК следва да подаде заявление за заличаване на РИК от регистъра по чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
За консултации по въпроси, свързани с регистрацията – Цанко Цолов, тел. 02 915 35 74.
За консултации по правни въпроси – Десислава Тошкова-Николова, тел. 02 915 35 90.
 
 
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2