Начало » Венета Шопова, председател на КЗЛД, участва в дискусия “Защита на личната неприкосновеност в дейността на доставчиците на медийни услуги”

Венета Шопова, председател на КЗЛД, участва в дискусия “Защита на личната неприкосновеност в дейността на доставчиците на медийни услуги”

22.02.2013
Председателят на Комисията за защита на личните данни, Венета Шопова взе участие в организираната от Съвета за електронни медии дискусия на тема “Защита на личната неприкосновеност в дейността на доставчиците на медийни услуги”, която се проведе на 21 февруари 2013 г. в зала “Мати”, Национален дворец на културата. В своето изказване г-жа Шопова наблегна на търсенето и утвърждаването на желания баланс между правото на лична неприкосновеност и личен живот и конституционно защитеното право на свобода на словото и обществения интерес. Тя се спря на различни примери от практиката на Комисията за защита на личните данни. На дискусията председателят на КЗЛД обясни, че оплакванията на физически лица срещу медии са значително по-малко, в сравнение с останалите жалби, които постъпват и се разглеждат от Комисията.
 
 
 
В събитието се включиха заинтересовани специалисти от различни области –психолози, социални изследователи, медийни експерти, правозащитници, представители на граждански сдружения, на електронни и други медии. На дискусията, инициирана от медийния регулатор у нас, фокусът бе поставен върху въпросите: кога двете конституционни права се пресичат, къде е границата между осветляването на събитията в дълбочина и редакционната отговорност към личния живот, кога навлизането в личното пространство е оправдано и колко тежи общественият интерес, как се показват деца и психично болни и дали съгласието на близките действително гарантира защита на интересите им.
"Свободата на информацията и защитата на личната сфера са равнопоставени, никоя от двете не е по-висока от другата", обясни проф. Нели Огнянова - експерт по медийно право.
"Картината не може да бъде цензурирана или ограничавана. Как иначе ще разберем, че една война е зловеща, ако не я покажем? От тук нататък ролята на журналиста аз разбирам така - първо да предупреди и след това да я обясни", коментира темата журналистът на БНТ Бойко Василев.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2