Начало » Разговор с представители на пенсионноосигурително дружество

Разговор с представители на пенсионноосигурително дружество

25.03.2009
Председателят на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова прие на 25 март 2009 г. представители на ръководството на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД по тяхна молба. В срещата участваха изпълнителният директор Румяна Сотирова и мениджъри на отдели в дружеството, както и директорите на дирекции в КЗЛД.
Основната тема на разговора бяха проблемите, които възникват в сферата на защитата на личните данни на гражданите, при осъществяването на дейността на пенсионноосигурителните дружества. Представителите на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” информираха подробно председателя на КЗЛД за случаи на неправомерно предоставяне на лични данни на трети лица. При подобни казуси се подават заявления за първоначално участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване без знанието на конкретните физически лица. Обсъдени бяха необходимите действия за предотвратяване на подобни порочни практики, които са резултат от неправомерен достъп до лични данни.
Председателят на КЗЛД Венета Шопова изрази готовността на Комисията да съдейства за осъществяването на необходимия институционален диалог на всички нива, насочен към ефикасното противодействие на подобни нарушения. Бяха обсъдени възможностите за повишаването на информираността на гражданите за техните права според Закона за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings