Начало » Работна среща на Общия надзорен орган по Шенген

Работна среща на Общия надзорен орган по Шенген

24.03.2009
На 24 март 2009 г. в Брюксел се  проведе работна среща на Общия  надзорен орган по Шенген. Представен бе доклад за дейностите за периода декември 2005 – декември 2008 г. Разгледани бяха въпроси, свързани с развитието на миграцията на Шенгенската  информационна  система  от ШИС 1+   към   ШИС 2. Разгледани бяха проблеми, свързани с изчезнали лица, обявени за издирване, както и лицата, търсени от правосъдието. Представен беше каталог на добри практики, свързани със защитата на личните данни
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings