Начало » Работна среща на Общия надзорен орган по Европол

Работна среща на Общия надзорен орган по Европол

24.03.2009
            На 23 март 2009 г. в Брюксел се проведе 49-та среща на Общия надзорен орган по Европол. Разгледани бяха някои въпроси от новата правна уредба за Европол. Един от тях бе за статута на служителя по сигурността на данните и необходимостта той да бъде независим. Разискван беше въпросът за провеждането на инспекции. Разгледано бе и състоянието на проекта SIENA. Направен бе преглед на проблемите и развитието на обработката на данните от Европол.
         

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings