Български English Français
Начало » Регистрация на общинските избирателни комисии като администратори на лични данни

Регистрация на общинските избирателни комисии като администратори на лични данни

18.08.2011
Регистрация на общинските избирателни комисии като администратори на лични данни
          Във връзка с провеждането на избори 2011г. и с цел спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни при обработване на личните данни от компетентните лица, Комисията за защита на личните данни се произнесе със становища по поставени актуални въпроси. Във връзка с указания на Централната избирателна комисия от 17.08.2011г., КЗЛД информира общинските избирателни комисии, че могат да извършат своята регистрация като администратори на лични данни в приемната на КЗЛД или чрез изпращане на попълнените формуляри (заявление и описания на регистрите) по пощата. Подробни указания са публикувани в  „Указания за регистрация на общинските избирателни комисии като администратори на лични данни”.
За консултации по въпроси, свързани с регистрацията – Цанко Цолов,
            тел. 02 915 35 74.
За консултации по правни въпроси – Десислава Тошкова-Николова,
тел. 02 915 35 90.

 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2