Български English Français
Начало » Семинар за Управление на агенциите за защита на личните данни

Семинар за Управление на агенциите за защита на личните данни

22.05.2008
 
            На 22 и 23 май 2008 в Монреал /Канада/ се проведе Семинар за Управление на агенциите за защита на личните данни. На него взе участие Председателя на КЗЛД – г-жа Венета Шопова, както и г-жа Мария Матева / член на КЗЛД/.
            На работната среща присъстваг-н Питър Хъстингс /Европейския надзорен орган по защита на данните/, председателите на италианската и френската агенции за защита на личните данни и други лица от управителните органи по защита на данните от Европа, Канада и Нова Зеландия.
            На срещата се обсъдиха важни въпроси, касаещи дейността на компетентните органи по държави, като особено внимание се обърна на въпроси относно финансирането на дейността и процентното съотношение на държавната субсидия към общия размер на бюджета. На семинара се разгледа друг много актуален проблем, отнасящ се до мениджмънта на човешките ресурси в компетентните органи по защита на личните данни. Други теми целяха запознаване на участниците със стратегия за успешно управление, осигуряване на работна атмосфера, насърчаване на индивидуалната инициатива,работа в екип и другиважни проблеми, свързани с ежедневната дейност на органите по защита на данните.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings