Български English Français
Начало » Пресконференция на КЗЛД

Пресконференция на КЗЛД

08.05.2008
Пресконференция на КЗЛД
На 8 май 2008 г. в националния пресклуб на БТА се състоя пресконференция на Комисията за защита на личните данни. Участваха Венета Шопова - Председател на Комисията, както и другите четирима членове - Валентин Енев, Веселин Целков, Красимир Димитров и Мария Матева. Репортерите бяха запознати с тенденциите и целите, както и с някои конкретни аспекти от дейността на Комисията. Част от въпросите бяха свързани с проверките на информационните масиви, начина на обработка и съхраняването на лични данни в институциите, жалбите срещу администратори на лични данни за нарушаване на правата на граждани по Закона за защита на личните данни.Според Комисията преобладават жалбите, свързани с незаконосъобразно разкриване и разпространение на лични данни на физически лица, без предварително уведомяване от страна на администраторите. Като съществена част от дейността на Комисията бяха посочени изразените становища относно законосъобразното обработване на ЕГН, на лични данни за статистически цели, условията за обработване на личните данни на клиентите на търговските дружества, предоставящи обществени услуги. След пресконференцията членовете на Комисията дадоха множество интервюта за електронните и печатните медии.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings