Български English Français
Начало » Важно съобщение относно провеждани обучения по Законa за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Важно съобщение относно провеждани обучения по Законa за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

26.09.2023
 
Във връзка с постъпила в Комисията за защита на личните данни информация относно провеждане на обучения по новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), Комисията информира задължените лица и гражданите, че тя не е оторизирала нито една компания или обучителен център да провежда такива обучения, нито е одобрила обучителни програми за това.
Задължените по ЗЗЛПСПОИН лица нямат задължение да участват в такива обучения и тяхното евентуално участие е решение и отговорност на самите тях.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2