Български English Français
Начало » В „Държавен вестник” е обнародвана наредбата по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН. КЗЛД публикува и методически указания за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по този закон

В „Държавен вестник” е обнародвана наредбата по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН. КЗЛД публикува и методически указания за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по този закон

04.08.2023
 
КЗЛД информира, че в брой 67 на „Държавен вестник от 04.08.2023 г. е обнародвана, приетата от нея на 27 юли т.г. наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни, която може да достъпите ТУК.
Паралелно с текста на наредбата, Комисията публикува и първите методически указания за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, които са достъпни ТУК.
В изпълнение на законовите изисквания за извършване на анализ на практиката по прилагането на ЗЗЛПСПОИН, методическите указания могат да подлежат на периодично допълване и актуализиране.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2