Български English Français
Начало » КЗЛД бе домакин на практическо обучение на студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски”

КЗЛД бе домакин на практическо обучение на студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски”

07.06.2023
КЗЛД бе домакин на практическо обучение на студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски”
На 2 юни 2023 г. Комисията за защита на личните данни бе домакин на практическо обучение за студенти от четвърти курс – магистърска степен по специалностите „Право” и „Международни отношения” на Югозападния университет „Неофит Рилски”, полагащи изпит по учебната дисциплина „Защита на личните данни в ЕС и трети държави”.
Студентите бяха запознати с дейността и организацията на Комисията за защита на личните данни и работата на нейните специализирани дирекции от съответните ръководители. Фокус в представянето беше поставен върху производствата пред КЗЛД. Конкретни казуси от практиката по прилагане на механизмите за сътрудничество и съгласуваност, както и цялостната дейност на Европейския комитет по защита на данните, бяха обект на внимание на младите участници.
При връчването на сертификатите за успешното участие в практическото обучение председателят на КЗЛД – господин Венцислав Караджов, отбеляза: „Удоволствие е да видиш млади хора, които проявяват интерес към работата на публичните институции и особеностите, които я съпътстват. Поздравления за вашия избор и за успешното Ви участие в организираното от Комисията практическото обучение по защита на личните данни в ЕС и особеностите при трансферите на данни в трети държави. Радвам се, че Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” управлява така успешно въвеждането на задължително избираемата дисциплина „Защита на личните данни в ЕС и трети държави” в специалностите Право, Национална сигурност, Международни отношения и Финанси. Изучаването на подобна дисциплина от студентите безспорно е във Ваша полза за бъдещото Ви развитие, както в личен, така и в професионален план. Теоретичната подготовка, която получавате по време на лекциите, Ви дава необходимата подготовка и знания за работа в областта на защитата на личните данни, но, за да се изградите като добри специалисти безспорно имате нужда и от практическа подготовка.”
 
Практическото обучение се проведе в рамките на дисциплината „Защита на личните данни в ЕС и трети държави” и Споразумението за сътрудничество между ЮЗУ „Неофит Рилски” и КЗЛД. Дисциплината се изучава в рамките на проект „Европейска защита на данните: пост-пандемични ефекти и нови измерения”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ 2021-2027 г., действие по инициативата „Жан Моне” в областта на висшето образование.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2