Български English Français
Начало » КЗЛД предостави на Народното събрание информация по Закона за електронните съобщения

КЗЛД предостави на Народното събрание информация по Закона за електронните съобщения

11.05.2023
 
На 5 май 2023 г. КЗЛД предостави на Народното събрание обобщена статистическа информация за предходната календарна 2022 година относно случаите на предоставяне на трафични данни на компетентните органи за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица. Информацията е изготвена въз основа на постъпилите данни от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
КЗЛД има задължението ежегодно, до 31 май да предостави тази информация на Народното събрание и на Европейската комисия в изпълнение на разпоредбата на чл. 261а, ал. 5 от Закона за електронните съобщения.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2