Български English Français
Начало » Публикуваме презентациите, изнесени на кръгла маса за популяризиране на влизането в сила на ЗЗЛПСПОИН

Публикуваме презентациите, изнесени на кръгла маса за популяризиране на влизането в сила на ЗЗЛПСПОИН

04.05.2023
 
На 28 април 2023 г. се проведе кръгла маса на тема „Популяризиране на влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения– въпроси и отговори”. Събитието бе организирано от КЗЛД съвместно с Базелския институт за управление и Българския институт за правни инициативи. Целта бе да бъдат представени и обсъдени основни въпроси, свързани с техническата организация и правните аспекти по прилагането на ЗЗЛПСПОИН. Разгледани бяха новите елементи в сигнализирането и защитата на лицата, подаващи сигнали, както и новата роля и отговорности на институциите и частния бизнес при изпълнението на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
Мероприятието е част от националната информационна кампания на КЗЛД по темата и за да стане изнесената в него информация достояние на всички заинтересувани, публикуваме предоставените от лекторите презентации:
 „Канали за подаване на сигнали” – Венцислав Караджов, председател на КЗЛД и Цанко Цолов, член на КЗЛД

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2