Български English Français
Начало » Европейският комитет по защита на данните публикува Ръководство за защита на данните, което да се използва и да улеснява малкия бизнес

Европейският комитет по защита на данните публикува Ръководство за защита на данните, което да се използва и да улеснява малкия бизнес

03.05.2023
 
На 27 април 2023 г. ЕКЗД публикува Ръководство за защита на данните от малкия бизнес, чиято цел е да помогне на собствениците на малък и среден бизнес в усилията им да отговорят на изискванията за защита на личните данни. По достъпен и лесно разбираем начин се предоставя практическа информация на малките и средни предприятия (МСП) за Общия регламент относно защитата на данните. Ръководството обхваща различни аспекти на Регламента, от основите на защитата на данните до правата на субектите на данни, нарушенията на сигурността на данните и др. То съдържа видеоклипове, инфографики, интерактивни блок-схеми и други практически материали, които да помогнат на МСП да приложат на практика защита на данните. Освен това Ръководството съдържа преглед на полезни материали, разработени за МСП от националните органи за защита на данните.
По думите на председателя на ЕКЗД Андреа Йелинек „В това ръководство МСП ще намерят различни инструменти и практически съвети, които да им помогнат да са в съответствие с ОРЗД. То включва конкретни примери, събрани по време на нашия 5-годишен опит с ОРЗД.
Ръководството е една от инициативите за 2023 г. на ЕКЗД за повишаване на осведомеността и е ключова инициатива в стратегията на ЕКЗД за периода 2021-2023 г. Към момента е достъпно на английски език, но ще бъде налично и на други езици на ЕС.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2